Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bajerovce.

Mobilná aplikácia

Vážení občania, chceme Vás informovať o novej mobilnej aplikácií. V aplikácií nájdete všetky dôležité informácie, ktoré obec ponúka. O najnovšom a aktuálnom dianí Vás budú informovať upozornenia, ktoré sú súčasťou mobilnej aplikácie. Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť  priamo z Google Play, z App store alebo cez webstránku obce.

Oznam

Oznamujeme, že v čase neprítomnosti p. starostu Michala Sekeráka od 7. 7. 2021 do 27. 7. 2021 zastupuje starostu p. Anna Prihodová, zástupkyňa starostu. Tel. kontakt na p. Prihodovú 0915 892 474.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

VYHLÁSENIE-čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania!                                                     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove                                                                                             VYHLASUJE                                                        ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU                                     na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)                                                                v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov                                                                   od 21. 06. 2021 o 14:00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva… Čítať viac

Výkup papiera a jedlého oleja v našej obci

Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, že dňa 21. 6. 2021 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční od 15:20 do 15:50 hod. pred Obecným úradom. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, použitý jedlý rastlinný olej. VYKUPUJE SA AJ KARTÓN. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. V… Čítať viac

INFORMÁCIA-Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci

I N F O R M Á C I A Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností      Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) § 81 ods. 7 písm. b) ukladá obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRKO“).     … Čítať viac

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Vážení občania, do našej obce bol dňa 18. 5. 2021 privezený veľkoobjemový kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Kontajner bude v obci umiestnený až do jeho naplnenia. Kto má doma takýto odpad môže ho priniesť do kontajnera, ktorý je umiestnený pri budove Kultúrneho domu. Do veľkoobjemového odpadu patrí: starý nábytok, koberce, linoleum, sedacie súpravy, umývadlá  a pod.