Projekt „Výmena okien a dverí“

Kategória

Obec Bajerovce realizovala projekt výmeny okien a dverí v kultúrnom dome s názvom „Výmena okien a dverí“.

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ vo výške 3 095,16 eur.

Zverejnené 5. novembra 2021.
Upravené 30. novembra 2021.