Oznam

Oznamujeme, že v čase neprítomnosti p. starostu Michala Sekeráka od 7. 7. 2021 do 27. 7. 2021 zastupuje starostu p. Anna Prihodová, zástupkyňa starostu. Tel. kontakt na p. Prihodovú 0915 892 474.

Zverejnené 17. júla 2021.
Bez úpravy .