Reštitúcie v bývalom Vojenskom obvode Javorina-žiadosť o spoluprácu a informácia pre občanov-reštituentov

Zverejnené 10. júna 2021.
Upravené 29. júna 2021.