Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022-preberanie kandidátnych listín

Kandidátne listiny pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 preberá mimo úradných hodín zapisovateľka p. Lichvarčíková na adrese Bajerovce č. 94, tel. kontakt 0918 756 648.

Termín na preberanie kandidátnych listín je do 30. 8. 2022 do 24:00 hod.

Zverejnené 30. augusta 2022.
Bez úpravy .