Vybudovanie detského ihriska

Obec Bajerovce realizovala tohto roku s finančnou podporou Prvej stavebnej sporiteľne a spolufinancovaním obce projekt „Vybudovanie detského ihriska“ v obci Bajerovce. Finančný dar vo výške 3 000,- eur sa použil na dodanie a montáž dvoch prvkov detského ihriska a to lanovej pyramídy a reťazovej hojdačky. Prvky sú umiestnené v areáli bývalej základnej školy. Práce okolo úpravy dopadovej plochy pri uvedených prvkoch sa z dôvodu nepriazni počasia dokončia na budúci rok.

Zverejnené 25. novembra 2021.
Bez úpravy .