Preskočiť na obsah

Oznam pre daňovníkov/platiteľov dane z nehnuteľnosti a dane za psa pre rok 2024.

Zverejnené 3.1.2024.

Kategória

Obec Bajerovce, týmto oznamuje všetkým daňovníkom, že vznik a zánik daňovej povinnosti (t. j. akékoľvek zmeny) pre priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa je možné podať do 31. januára 2024 na Obecnom úrade v Bajerovciach osobne alebo elektronicky.

Upozorňujeme daňovníkov, že v platnosti sú nové tlačivá priznania k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa vydané v roku 2023, ktoré sa použijú, ak daňová povinnosť vznikla najskôr od 1. septembra 2023.