Pomoc Ukrajine

Kategória

Mesto Lipany sa obracia na Vás s prosbou o finančnú pomoc na zakúpenie liekov pre Centrálnu nemocnicu v Chuste (partnerské mesto Lipian), ktoré nás o túto pomoc požiadalo. Finančný dar môžete zaslať na transparentný účet Lipany – Pomoc Ukrajine SK93 0200 0000 0045 6908 3654.

Ďakujeme za Vašu pomoc.

Zverejnené 4. marca 2022.
Bez úpravy .