Preskočiť na obsah

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Bajerovce dňa 29. 10. 2021

Zverejnené 25.10.2021.

Kategória

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice týmto oznamuje, že v nasledujúcom termíne a čase 29. október 2021 (t. j. piatok) od 08:00 hod. do 12:30 hod. je naplánované v obci Bajerovce prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu prác bezprostredne súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

Prerušenie distribúcie elektriny vo vyššie uvedenom termíne sa týka domácností s číslom domu: 14, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 125, 132, 145.