Preskočiť na obsah

Úplná uzávierka cesty III/3171-„Modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka – hranica okr. SB/SL“

Zverejnené 3.5.2023.

Kategória

Oznamujeme občanom, že úplná uzávierka cesty III/3171-Krásna Lúka-hranica okr. SB/SL bude ukončená dňa 2. 6. 2023, t. j. piatok od 10:00 hod.

Oznamujeme občanom, že Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe žiadosti spoločnosti EUROVIA SK, a. s. Závod Prešov, podľa ustanovenia §7 ods. 1 cestného zákona

p o v o ľ u j e

úplnú uzávierku cesty III/3171 (ďalej len „cesta“) v k. ú. Bajerovce.

Dôvod uzávierky: vykonávanie stavebných prác na stavbe „Modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka – hranica okr. SB/SL“.

Druh uzávierky: úplná.

Termín uzávierky: od 8. 5. 2023 do 4. 6. 2023.

Dĺžka uzávierky: max: 1 500m.

Popis obchádzky: obchádzka bude vedená po cestách I/68, III/3171 a III/3193 cez obce Šambron, Plavnica, Plaveč, Ľubotín, Pusté Pole, Kamenica, Lipany, Krivany, Torysa, Šarišské Dravce, Krásna Lúka, Bajerovce.

Po dohode s dopravcom BUS KARPATY, spol. s r. o. bude zabezpečené dočasné nástupné miesto pre autobusovú dopravu, resp. obratisko na ceste III/3171 na hranici okresov Stará Ľubovňa a Sabinov, kde bude vytvorená spevnená plocha označená dočasným označníkom pre zastávky.