Výkup papiera v našej obci 2. 5. 2023

Kategória

Upozorňujeme, že výkup papiera sa v našej obci uskutoční pri kultúrnom dome a nie pri obecnom úrade!

Zverejnené 28. apríla 2023.
Bez úpravy .