Bezpečnostný systém v obci – „Projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. novembra 2020