Informácia obce o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2019