NÁVRH-VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku v obci Bajerovce

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. októbra 2020