Návrh VZN o organizácii miestneho referenda 1/2019

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2019