Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN obce Bajerovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bajerovce