NÁVRH VZN obce Bajerovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bajerovce

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. septembra 2018