Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. marca 2021