Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. mája 2018