Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky – Tomáš Kormoš

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. októbra 2017

OBEC BAJEROVCE

Obecný úrad Bajerovce 114, 082 73  Šar. Dravce

V Bajerovciach dňa: 5.10.2017

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Bajerovce oznamuje občanovi Tomáš Kormoš, trvale bytom Bajerovce, že na Obec Bajerovce mu bola dňa 5. 10. 2017 doručená doporučená listová zásielka.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade Bajerovce v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

                                                                                                                                                          Michal Sekerák

                                                                                                                                                            starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Bajerovce 5. 10. 2017- 20. 10. 2017