Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. mája 2018

Obec Bajerovce oznamuje občanovi: Tomáš Kormoš, trvale bytom Bajerovce, že na Obecný úrad v Bajerovciach mu bola dňa 30. 4. 2018 doručené oznámenie o uložení zásielky (doporučený list do vlastných rúk) podacie číslo UC105481077SK od odosielateľa Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný vyzdvihnúť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o uložení bude na obecnom úrade od 30. 4. 2018 do 18. 5. 2018.