Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce“

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2017