Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania-Verejná vyhláška

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júla 2020