Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania „BAJEROVCE-OBECNY VODOVOD

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2019