Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2020