Oznámenie-Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Tichý Potok“

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2017