Oznámenie-Územný plán obce Bajerovce

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júla 2018