Pamätná tabuľa Bajerovce

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. decembra 2016