Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Bajerovce na II. polrok 2020

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júna 2020