Pozemkové úpravy-informácia

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. septembra 2020