Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2021