Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
23. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. augusta 2021 − 26. augusta 2021