Rozhodnutie Verejná vyhláška – Zastavenie územného konania stavba „Bajerovce-Obecný vodovod“

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. júla 2019