ROZHODNUTIE-Verejná vyhláška-zmena územného rozhodnutia líniovej stavby „Bajerovce-obecný vodovod“

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2021