Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci rok 2019

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2020