Preskočiť na obsah

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí územného konania-zmena územného rozhodnutia „Bajerovce-obecný vodovod“