VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí územného konania-zmena územného rozhodnutia „Bajerovce-obecný vodovod“

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. mája 2021