Preskočiť na obsah

VEREJNÁ VYHLÁŠKA „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov“ – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu