Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2020