Voľby hlavného kontrolóra obce Bajerovce

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júla 2020