Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bajerovce č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bajerovce