Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Bajerovce – 2. etapa

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2020

Poskytnutá dotácia vo výške 5 000,- Eur.

Spolufinancovanie obce vo výške 1 250,- Eur.