Výmena materiálneho vybavenia v KD – Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. októbra 2018