Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2021