Zámer č. 1/2020 na prevod majetku obce

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. marca 2020