Zámer č. 1/2021 na prevod majetku obce Bajerovce predajom-návrh

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2021