Zámer na prevod majetku obce Bajerovce

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. októbra 2018