Záverečný účet obce Bajerovce za rok 2019 – NÁVRH

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. júna 2020