Záverečný účet obce za rok 2017 – NÁVRH

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. mája 2018