Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predať hnuteľný majetok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou